Wachttijden

De exacte wachttijd is afhankelijk van verschillende zaken. Bijvoorbeeld welke zorg u nodig heeft en naar welke locatie of wijkteam u gaat. Voor een goede indicatie van de wachttijd in uw situatie, neemt u contact met ons op.

Een huisarts kan iemand doorverwijzen voor tijdelijk verblijf op een locatie van Marente. Dit wordt Eerstelijnsverblijf (ELV) genoemd en kan in spoedgevallen snel geregeld worden. Hiervoor neemt de huisarts contact op met een zorgbemiddelaar van Marente.

Indien nodig, volgt Marente de landelijke treeknormen.