Magazine: PAL voor U

Vanaf het moment dat een patiënt te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, is de behoefte aan voorlichting groot. Daarom is er dit praktische en informatieve magazine. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen baat hebben bij de verhalen die dit magazine biedt, over contact met lotgenoten bijvoorbeeld.

Of over praktische (geld) zaken. Of over de veranderingen die ziekte met zich mee kan brengen. Bij het tijdschrift is ook een regionaal katern gevoegd. Hierin vindt u een praktisch overzicht van alle palliatieve zorginstellingen in de regio.

Wilt u PAL voor U ontvangen? Via het netwerk kunt u dit tijdschrift, met het regionaal katern, bestellen door een mail te sturen naar maaikescheffer@transmuralis.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.