Wie is Marente

Marente is gastvrij en ondersteunt haar cliënten en mantelzorgers door de inzet van betrokken vrijwilligers en zorgprofessionals. Eigen regie is daarbij altijd het uitgangspunt. Adequate zorg is dan net zo hard nodig als passende hulp van familie, vrienden en buren.

Missie en visie

De missie en visie van Marente: Het gastvrij ondersteunen van cliënten en mantelzorgers door de inzet van betrokken vrijwilligers en professionals.

Ons motto: Hoogstpersoonlijk!

Marente is hoogstpersoonlijk. Zij is hoogstpersoonlijk in de benadering van onze cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en als collega's onderling. Marente is ervan overtuigd dat hoogstpersoonlijk handelen een bijdrage levert aan de eigen regie van haar cliënten. Het versterken van deze eigen regie vraagt om het samenspel tussen de cliënt, zijn of haar netwerk en passende (behandel)zorg en ondersteuning. De juiste balans is alleen mogelijk door hoogstpersoonlijk met elkaar in gesprek te gaan.

Kernwaarden

Ondernemend, samen en optimistisch. Dat zijn de waarden waar Marente in gelooft en waar ze voor staat.

Kernwaarden

Voor Marente betekent dit:

Voor de cliënt betekent dit:

Ondernemend

Mogelijkheden zien en resultaat behalen.

Ik word altijd geholpen, welke vraag ik ook heb.

Samen

Samen met de cliënt, mantelzorger en vrijwilligers en collega's iets voor elkaar krijgen.

Ik heb de regie en doe zoveel mogelijk zelf.

Optimistisch

Geloof in eigen kracht en oplossingen.

Ik voel me welkom en doe ertoe.

De kernwaarden en de klantwaarden hebben niet alleen intern en voor onze cliënten betekenis, maar betekenen ook iets voor de wereld om ons heen. Marente positioneert zich ook ondernemend, samen en optimistisch naar haar samenwerkings- en ketenpartners. Dit betekent dat Marente:

  • Haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt (ondernemend).
  • Een creatieve samenwerkingspartner is (samen).
  • Altijd meedenkt over oplossingen (optimistisch).

Lees verder over de zorgvisie van Marente

Lees verder over de kracht van Marente