Dementie

Als uw naaste met dementie te maken krijgt, dan is dat ingrijpend. Zowel voor zijn of haar gezondheid als voor u en uw relatie met uw naaste.

U kunt rekenen op de zorg en ondersteuning van Marente op momenten dat u dit nodig heeft. Of uw naaste nu thuis woont of in één van onze locaties.

Casemanager dementie

Het komt steeds vaker voor dat ouderen met dementie thuis blijven wonen. Met hulp van familie, vrienden en buren is dat vaak ook mogelijk. Maar dementie is een sluipende ziekte die steeds meer vraagt van alle betrokkenen. Bij de thuiszorg van Marente werken (wijk)verpleegkundigen die hier alles vanaf weten: casemanagers dementie.

Casemanagers begeleiden cliënten en hun naasten door de verschillende stadia van dementie: van het niet-pluisgevoel tot de laatste fase.

Contactgegevens casemanagers dementie

Plaats Casemanagers Telefoonnummer E-mailadres
Leiden
Voorschoten
Lilly van Doorn 06-23073693 lilly.vandoorn@marente.

Leiden
Oegstgeest
Voorhout
Warmond

Ineke Reijken
Anne-Wil Pesschier

06-15037769
06-23192349

ineke.reijken@marente.nl
anne-wil.pesschier@marente.nl

Noordwijk
Noordwijkerhout

Cecile Jumelet

06-23085413

cecile.jumelet@marente.nl

Hillegom+ Lisse

Yvonne Snelderwaard

06-23156269

yvonne.snelderwaard@marente.nl

Hillegom

Tineke Kager

06-23230543

tineke.kager@marente.nl

Katwijk
Rijnsburg 
Valkenburg
Sassenheim

Carolien Glasbergen 
Trudie den Blanken

06-23077495
06-23075371

carolien.glasbergen@marente.nl
trudie.denblanken@marente.nl

In de meeste gevallen wordt casemanagement dementie vergoed vanuit de basisverzekering. Het valt dan onder de indicatie wijkverpleging en er geldt geen eigen bijdrage. Er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij de begeleiding door een casemanager alleen vanuit de Wmo of de Wlz vergoed wordt. Dan gelden er andere regels omtrent indicatiestelling en eigen bijdrage, waar de casemanager de cliënt uiteraard bij kan ondersteunen. 

Overdag bij Marente

Om u als mantelzorger te ontlasten is het mogelijk dat uw naaste overdag bij Marente komt. Hij of zij komt één of meer dagdelen per week naar de dagbehandeling, zodat u tijd voor uzelf heeft. Dit kan precies de verlichting bieden waardoor uw naaste voor lange tijd thuis kan blijven wonen.

Meer informatie over dagbehandeling.

Wonen in onze locaties

Als thuis blijven wonen niet meer gaat, dan kan uw naaste verhuizen naar een woonzorglocatie. Daar krijgt hij of zij intensieve zorg en behandeling.

Samen met de verpleeghuisarts, de eerst verantwoordelijk verzorgende, de psycholoog, de diëtist en andere behandelaars wordt een behandelplan gemaakt dat aansluit op de situatie van uw naaste.

Bewegen en beleven is ontzettend belangrijk voor mensen met dementie. Marente is hierin vooruitstrevend en biedt allerlei mogelijkheden om dit te stimuleren. Van de Zintuigentuin in Van Wijckerslooth tot de Beweegtuinen in De Wilbert en het revalidatiecentrum.

Verblijf voor mensen met dementie

Bijna elke locatie van Marente biedt plaats voor mensen met dementie. Houdt u er wel rekening mee dat sommige locaties alleen geschikt zijn voor mensen met lichte of beginnende dementie en andere juist weer voor gevorderde dementie.

Wilt u weten welk huis het beste bij uw zorgvraag past? Onze zorgbemiddelaars kunnen u vrijblijvend en uitgebreid informeren.  

Jonge mensen met dementie

Mensen die op jonge leeftijd dementeren (tussen 40 en 70 jaar), hebben andere wensen en een andere levensstijl dan ouderen. Marente weet hier alles vanaf en biedt dementie zorg die specifiek op jongere mensen is afgestemd. Van dagbehandeling tot kleinschalige woonvoorzieningen.

Alzheimer Café Teylingen

Alzheimer Café Teylingen is een trefpunt voor mensen met dementie, hun familie en verzorgers. In de regio zijn diverse café te bezoeken. Kijk op de site van Alzheimer Nederland voor meer informatie.

Dementiezorg in de regio

In Zuid-Holland Noord werken de betrokken zorgorganisaties samen om de zorg voor mensen met dementie en hun omgeving goed op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Op de website www.ketenzorgdementiezhn.nl vindt u meer informatie over de zorg die in de regio wordt geboden.