Logeren (respijtzorg)

Veel mensen kunnen lang thuis blijven wonen dankzij de hulp van een partner, kinderen of anderen. Als die zorg wegvalt, is thuis blijven wonen misschien tijdelijk niet mogelijk. U kan dan bij Marente komen logeren. 

Bijvoorbeeld als uw partner zelf ziek wordt of als uw zorgzame kinderen op vakantie gaan. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Respijtzorg is ook bedoeld om overbelasting van de mantelzorger te voorkómen. Iemand die dag-en-nacht voor de partner zorgt, krijgt veel te verduren. Als u een tijdje op een locatie van Marente komt wonen, kan de druk van de ketel. Dit voorkomt erger.