Heeft u een chronische ziekte en wilt u graag een persoonlijk advies over voeding, medicijngebruik of begeleiding? Maakt u dan eens kennis met één van onze gespecialiseerd verpleegkundigen.

Advisering chronisch zieken

Zij geven deskundig advies en praktische tips bij:

  • Diabetes
  • Reumatische klachten (reuma, artrose)
  • Astma/COPD 
  • Neurologische aandoeningen (CVA, Parkinson, MS)

Het advies strekt verder dan alleen de medische aspecten en gaat ook over hoe u er in het dagelijks leven mee om kan gaan. 

Cursus

De ledenservice van Marente organiseert een cursus die u helpt om te gaan met een chronische ziekte. Kijkt u eens bij 'Cursus omgaan met een chronische ziekte'.