Eerstelijns verblijf (ELV)

Eerstelijns Verblijf (ELV) wordt sinds 1 januari 2017 gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Door deze verandering kun u als huisarts verwijzen naar een Eerstelijns Verblijf voorziening. Eerstelijns Verblijf is mogelijk vanuit de thuissituatie, na een ziekenhuisopname of SEH-bezoek.

De huisarts bepaalt of een cliënt wordt verwezen naar Eerstelijns Verblijf. Daarvoor stelt de huisarts de indicatie.  is een leidraad bij het stellen van de indicatie.

Bij laag complexe zorg heeft de huisarts de verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening. Bij hoog complexe zorg heeft de specialist ouderengeneeskunde de medische verantwoordelijkheid. Is het voor u niet mogelijk om bij een laag complexe indicatie de zorg te leveren? Dan kunt u deze zorg uitbesteden aan de specialist ouderengeneeskunde van Marente. Bij de uitbesteding van de behandeling aan de specialist ouderengeneeskunde brengt Marente daarvoor kosten bij u in rekening conform NZA tarief. Hiervoor wordt een overeenkomst met u opgesteld.

Het doel van zorg in eerstelijns verblijf is dat de cliënt terugkeert naar de thuissituatie. De betrokkenheid van de huisarts is hierbij belangrijk en daarom is twee weken na opname met u, de cliënt/familie en verzorgende van Marente een afstemmingsmoment. Er wordt een geplande ontslagdatum afgesproken, de benodigde zorg en eventuele paramedische behandeling tijdens verblijf en na ontslag in de thuissituatie.

Marente biedt alle vormen van Eerstelijns Verblijf

  • Laag complexe zorg
  • Hoog complexe zorg
  • Palliatieve zorg

Afhankelijk van de beschikbaarheid is Eerstelijns Verblijf op de volgende locaties van Marente mogelijk:

Verwijzen en contact

De huisarts bepaalt of een cliënt wordt verwezen naar Eerstelijns Verblijf. Daarvoor stelt de huisarts de indicatie. De zorgbemiddelaar bij Marente helpt u met het invullen van het indicatieformulier en zoekt een beschikbare plaats. ELV wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt onder het eigen risico.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met de zorgbemiddelaars van Marente.


Tijdens kantooruren: 071 409 33 33
Buiten kantooruren: 06 41 34 99 60

 

Bron: , November 2016