Eerstelijns verblijf (ELV)

Eerstelijns verblijf (ELV) wordt sinds 1 januari 2017 gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Door deze verandering kun u als huisarts verwijzen naar een eerstelijns verblijf voorziening. Eerstelijns verblijf is mogelijk vanuit de thuissituatie, na een ziekenhuisopname of SEH-bezoek.

De huisarts bepaalt of een cliënt wordt verwezen naar eerstelijns verblijf. Daarvoor stelt de huisarts de indicatie.  is een leidraad bij het stellen van de indicatie.

Bij laag complexe zorg heeft de huisarts de verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening. Bij hoog complexe zorg heeft de specialist ouderengeneeskunde de medische verantwoordelijkheid.

Het doel van zorg bij eerstelijns verblijf is dat de cliënt terugkeert naar de thuissituatie. De betrokkenheid van de huisarts is hierbij belangrijk en daarom is twee weken na opname met u, de cliënt/familie en de verzorgende van Marente een afstemmingsmoment. Er word en afspraken gemaakt over een geplande ontslagdatum, de benodigde zorg en eventuele paramedische behandeling tijdens verblijf en na ontslag in de thuissituatie.

Marente biedt alle vormen van Eerstelijns Verblijf

  • Laag complexe zorg
  • Hoog complexe zorg
  • Palliatieve zorg

Afhankelijk van de beschikbaarheid is eerstelijns verblijf op de volgende locaties van Marente mogelijk:

Locatie

Laag complex

Hoog complex

Palliatief

Berkhout, Lisse

x

 

 

Bernardus, Sassenheim

x

x

x

Bolero, Voorhout

 

 

 

De Wilbert, Katwijk

x

x

x

Gerto, Voorhout

x

 

 

Hofwijck, Oegstgeest

 

 

 

Huis op de Waard, Leiden

x

x

 

Jeroen, Noordwijk

x

 

 

Oud Bijdorp, Voorschoten

x

 

 

Revalidatie Marente, Warmond

x

x

 

Rustenborch, Oegstgeest

x

 

 

Van Wijckerslooth, Oegstgeest

x

x

x

Verwijzen en contact

In de regio Zuid-Holland Noord het regionaal aanmeldpunt RAP-ZHN voor eerstelijnsverblijf en crisisbedden actief. Voor acute opnames kunt u bellen naar het regionale telefoonnummer: 088 33 99 999.

Bij het RAP worden geen wachtlijsten voor ELV bijgehouden. Bij een ELV-aanmelding wordt bekeken op welke locaties en bij welke organisatie er op dat moment plaats is.

 

 

 

 

 

Bron: , November 2016