Organisatie en Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de Ondernemingsraad. De medezeggenschapstructuur voor cliënten is geregeld via de cliëntenraden van de 12 locaties en de cliëntenraad thuiszorg. Deze cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad.

Raad van Toezicht

Mevrouw drs. A.M.A Meijs, voorzitter

De heer J.H. van Holten, vicevoorzitter

Mevrouw mr. K.E. van Dam

De heer J.P. Kruijer, RA

Mevrouw mr. C.D.M. Soeterbroek

De heer G.J. Waterink

Raad van Bestuur

De heer Gerrit Jan Vos, voorzitter

Mevrouw Anneke Asberg, lid