Beroerte (CVA)

Wanneer u of uw naaste een beroerte heeft gehad, is veel onzeker. Bij Revalidatie Marente in Warmond helpen we u om zo snel mogelijk weer (zelfstandig) thuis te kunnen wonen.

Gespecialiseerde CVA-zorg (Cerebro Vasculair Accident)

Een beroerte roept veel vragen op. Wordt u weer helemaal de oude? Kunt u nog wel zelfstandig wonen? Marente helpt bij de revalidatie. In het revalidatiecentrum in Warmond kunt u terecht voor een revalidatietraject dat toegespits is op de gevolgen van een CVA. In de eerste fase (maximaal 100 dagen) ontvangt u extra ondersteuning en verzorging door speciaal geschoolde medewerkers. Deze gerichte ondersteuning bestaat uit fysiotherapie, ergotherapie en logopedie, de inzet van een specialist ouderengeneeskunde en de neuropsycholoog.

Revalidatie na een beroerte

Na een beroerte kunt u last krijgen van verschillende klachten, zoals:

  • minder goed kunnen spreken en zien
  • halfzijdige verlamming
  • vermoeidheid
  • verandering in karakter en gedrag.

Bij Marente streven we naar herstel van al uw vaardigheden. Hiervoor krijgt u intensieve therapie. Het doel is dat u weer terug kunt naar huis, eventueel met aanpassingen in huis en met extra hulpmiddelen.

CVA-nazorg thuis

Een onderdeel van het CVA-zorgpad is dat er na uw thuiskomst uit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum een gespecialiseerde neurologieverpleegkundige bij u op huisbezoek komt.

Thuis worden de gevolgen van een CVA op uw dagelijkse leven vaak pas goed duidelijk. Door lichamelijke beperkingen en/of gedrags- en karakterveranderingen is het niet altijd eenvoudig om uw oude gewoontes weer op te pakken. De gespecialiseerde verpleegkundige geeft advies, instructie en voorlichting. Een gesprek, ook met de mensen uit uw naaste omgeving, kan veel verklaren en problemen voorkomen. De verpleegkundige heeft contact met andere zorgverleners waarop u mogelijk een beroep wilt doen, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.

Het eerste huisbezoek is na ongeveer 4 weken en daarna is het gebruikelijk dat er nog 2 of 3 bezoeken volgen. Aan deze bezoeken zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?

Heeft u vragen, bel dan met onze zorgbemiddelaars.