Palliatieve terminale zorg

Kwaliteit van leven staat centraal bij palliatieve terminale zorg. Naast uitstekende verpleegkundige zorg en pijnbestrijding heeft de kwaliteit  van uw leven onze volle aandacht. Even de zon op uw gezicht voelen. Of samen foto's kijken en herinneringen ophalen.

Palliatieve zorg bij Marente

In de woonzorglocaties van Marente is veel aandacht voor palliatieve zorg. Zorgmedewerkers worden extra geschoold om mensen en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in de laatste fase van hun leven.

Ook palliatieve thuiszorg is bij Marente goed geregeld. Er zijn aandachtsvelders die hierin gespecialiseerd zijn en zo nodig kan het specialistenteam inschakeld worden voor bijvoorbeeld pijnbestrijding.

Hospices

Voor mensen die niet thuis willen of kunnen sterven, biedt verblijf in een hospice uitkomst. Een rustige omgeving waar mensen worden verzorgd door toegewijde zorgmedewerkers en vrijwilligers. Marente heeft een samenwerkingsverband met twee hospices:

De porfessionele verzorging en verpleging wordt in deze hospices gedaan door zorgprofessionals van Marente.

Netwerk palliatieve zorg

Marente is aangesloten bij het netwerk palliatieve zorg. Dit netwerk is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio. Het doel is om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, wordt de kwaliteit van zorgverlening in de regio verbeterd.

Het netwerk brengt een magazine uit dat u gratis kunt ontvangen. Ook kunt u op de website meer informatie krijgen over de zorg aan mensen in de laatste levensfase.