Onze huizen

Zelfstandig thuis blijven wonen is steeds vaker mogelijk voor ouderen. Toch kan er een moment komen dat de ondersteuning van naasten en de thuiszorg niet meer voldoende is. In dat geval kunt u verhuizen naar een locatie van Marente waar u intensieve zorg krijgt.