Nachtzorg

Het is ook mogelijk om thuiszorg voor in de nacht aan te vragen. Bijvoorbeeld ter controle of als er een bepaalde zorgtaak ’s nachts uitgevoerd moet worden. Nachtzorg kan ook nodig zijn in de laatste levensfase.

Marente heeft eigen nachtteams. Het nachtteam rijdt ’s nachts door het hele werkgebied en kan bij u langskomen voor zowel geplande zorg als professionele achterwacht. Ook kan er bij u gewaakt worden als dat nodig is. De nachtteams werken nauw samen met de collega’s die eventueel overdag bij u komen. Zo zorgen we voor een optimale verdeling van de zorg over 24 uur.

Heeft u nachtzorg nodig?

Dan kijken we op welke manier we u kunnen helpen in overleg met uw familie en de huisarts. We bespreken wat u belangrijk vindt. Het gaat er om dat u zich ook ‘s nachts veilig voelt.

Alarmering

Misschien heeft u (nog) geen nachtzorg nodig, maar wilt u wel verzekerd zijn van zorg als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als u bang bent om te vallen als u ’s nachts naar het toilet gaat. In deze gevallen kan een alarmeringsapparaat met professionele achterwacht een oplossing voor u zijn.

24-uurs zorg

In de laatste fase van het leven is vaak de hele dag intensieve zorg nodig. Dit wordt ook wel Palliatief Terminale Zorg (PTZ) genoemd. Bij Marente werken wijkverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatief terminale zorg.

Contact en zorg aanvragen

Nachtzorg wordt altijd gestart in overleg met de wijkverpleegkundige die hiervoor een indicatie stelt.

- Krijgt u al thuiszorg van Marente? Bespreek uw wens voor nachtzorg met de wijkverpleegkundige in uw wijkteam.
- Krijgt u (nog) geen thuiszorg van Marente? Neem dan contact op met het wijkteam bij u in buurt om de mogelijkheden te bespreken.