Tijdelijk verblijf (ELV)

Heeft u tijdelijk meer zorg nodig dan u thuis kunt krijgen? Bijvoorbeeld omdat u geopereerd bent of omdat er iets anders gebeurd is. Dan kunt u, in overleg met uw huisarts, tijdelijk naar een woonzorglocatie van Marente.

Op bijna alle locaties van Marente is het mogelijk om tijdelijk verblijf met intensieve zorg te krijgen. Dit kan een goede oplossing zijn als u dermate complexe zorg nodig heeft, dat thuiswonen echt even niet meer lukt. Op de woonlocatie krijgt u dag-en-nacht zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt is dat u naar een tijdje weer terugkeert naar uw eigen woning.  

Op indicatie van de huisarts

De officiële term van deze verblijfsmogelijkheid is Eerstelijns Verblijf (ELV). Van oudsher hebben zorgorganisaties veel ervaring met deze kortdurende 'opnames', ook wel bekend als logeeropnames of spoedopnames. Uw huisarts bepaalt of u voor eerstelijns verblijf in aanmerking komt en stelt de indicatie. Samen met Marente wordt het benodigde papierwerk in orde gemaakt.  Eerstelijns verblijf wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (ZvW) en valt onder het eigen risico.  

Wat gebeurt er na deze 'tijdelijke periode'?

Het is de bedoeling dat u na een tijdje weer zelfstandig thuis gaat wonen. Soms gebeurt het dat de situatie erger wordt en dat u niet meer naar huis kunt. In dat geval helpen wij u zoeken naar een geschikte permanente woonruimte, bijvoorbeeld in een woonzorglocatie van Marente.  

Meer info

Wilt u gebruikmaken van eerstelijns verblijf bij Marente, dan kunt u dat via uw huisarts aanvragen. Wilt u liever eerst informatie van Marente? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaars.

 

* Bent u huisarts? Klik hier voor meer informatie over ELV.