Dagbesteding in Bernardus

Als u thuis woont, worden zorg en ondersteuning van kennissen en familie steeds belangrijker. Maar wat doet u op de momenten dat zij er niet zijn of als u het met die hulp niet redt? Dagbesteding bij Bernardus kan een goede oplossing voor u zijn.

Wat is dagbesteding?

Eenvoudig gezegd brengt u een of meer dagdelen van de week in Bernardus door. U wordt daar gastvrij ontvangen en u kunt deelnemen aan activiteiten die u aanspreken. Kunst, cultuur, lekker samen eten, geheugentraining, gym en activiteiten rond actuele of seizoengerichte thema's.Of gewoon een kopje koffie drinken en een babbeltje met anderen maken. U doet wat ú kunt en wilt.

Zo nodig krijgt u extra verzorging, begeleiding of behandeling. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met reuma, parkinson of de gevolgen van een beroerte. In Bernardus zijn gespecialiseerde zorgverleners die u volgens een persoonlijk behandel-/zorgplan ondersteunen om (weer) zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen doen. Zo oefent u met de fysiotherapeut het lopen met een rollator of traint u uw spraak met de logopedist.

Voor wie

Dagbesteding kan interessant zijn als:

  • u lichamelijke klachten heeft en toch actief de dag wilt doorbrengen.
  • een beetje ondersteuning u helpt om zelfredzaam te blijven.
  • dementie het moeilijk maakt om de hele dag thuis te blijven.
  • uw partner of andere mantelzorger de zorg overdag wil overdragen aan een professional.

Voor dagbesteding heeft u een beschikking van de gemeente nodig. U kunt de beschikking aanvragen bij de afdeling Wmo in de gemeente waar u woont.

In Bernardus is speciale dagbehandeling voor jonge mensen met dementie

Wat zijn de kosten?

De dagbesteding wordt vergoed. Houdt u er rekening mee dat het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage bij u in rekening brengt. Het CAK kan u hierover verder informeren (www.hetcak.nl of 0800 19 22). Verder kan Bernardus van u een financiële bijdrage vragen voor activiteiten en maaltijden.

Praktisch informatie

U kunt overdag van maandag tot en met vrijdag naar de dagbesteding komen. U spreekt van tevoren af welke dagen dit zijn. Er wordt op gerekend dat u zelf voor vervoer zorgt, bijvoorbeeld met hulp van partner of familie. Lukt dit niet, dan kunt u de gemeente vragen om u te helpen bij het vervoer.

Dagbesteding in het weekend

Afdeling Dever is zeven dagen in de week open voor dagbesteding. Dus ook in het weekend als daar behoefte aan is. Dever is een afdeling waar mensen met dementie samen in een huiselijke sfeer wonen (kleinschalig wonen).

Aanmelden of meer informatie

Neemt u contact op met Daniëlle Celie via 071 409 33 33 of zorgbemiddeling@marente.nl. Indien u dat wenst helpt zij u bij de aanvraag van de beschikking. Uiteraard is het mogelijk om een keer vrijblijvend te komen kijken.