Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie

Ook op jonge leeftijd kan iemand dementie krijgen. Als dat gebeurt, staat het leven op z'n kop. Gespecialiseerde behandeling in Bernardus kan een enorme steun zijn. Voor de persoon zelf én voor de naasten, zoals het gezin.

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen 40 en 65 jaar. Vaak blijft het geheugen dan nog intact. Meer herkenbaar zijn verstoring in praktisch handelen en verandering van persoonlijkheid, stemming en gedrag. Dit heeft ingrijpende gevolgen op het leven van de persoon zelf en zijn omgeving. Normale handelingen en bezigheden zijn niet meer vanzelfsprekend. Dit vraagt om andere zorg en behandeling dan bij ouderen die dementie hebben. Op de dagbehandeling in de Bernardus hebben we specialistische kennis en de juiste faciliteiten. Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie.

Dagbehandeling in Bernardus

In Bernardus is een specifieke dagbehandelingsgroep voor men­sen die voor hun 65e dementie krijgen. Zij kunnen hier één of meer dagdelen per week naartoe. De activiteiten zijn afgestemd op deze specifieke doelgroep. Jonge mensen hebben veel energie. Er gaat daarom veel aandacht naar bewegen en buiten zijn. Bijvoorbeeld door lekker bezig te zijn in de speciaal aangelegde belevingstuin.

Het leren omgaan met de ziekte is ook onderdeel van de dagbehande­ling. Samen met professionals, zoals de psycholoog en de medewerker dagbehandeling, wordt een persoon­lijk plan opgesteld. Er wordt onder andere ingegaan op herkenning en erkenning, contact met leeftijd­en lotgenoten, ondersteuning bij het acceptatieproces, omgaan met de gevolgen van dementie en het trainen van de geheugenfunctie. We werken intensief samen met de casemanager dementie en zo nodig met de praktijkverpleegkundige van de huisarts.

Gezin en omgeving

Zorgen voor iemand met dementie is zwaar. Vooral wanneer diegene nog volop in het leven staat. Geluk­kig geeft de dagbehandeling tijd en ruimte om iets voor jezelf te doen. Ook krijg je als mantelzorger je eigen ondersteuning en begeleiding in het ziekteproces.

Kosten

De dagbehandeling wordt in veel gevallen vergoed. U heeft dan een beschikking of indicatie nodig. Onze zorgbemiddelaars helpen u hier graag mee. Houdt u wel rekening met een wettelijke eigen bijdrage in de zorgkosten en een vergoeding voor de maaltijden en materiaalgebruik.

Praktisch informatie

De dagbehandeling is open op maandag t/m vrijdag. Voordat de deelname start, wordt een wel­komstgesprek gehouden waarin onder andere een begeleidingsplan en/of behandelplan opgesteld wordt.

Aanmelden of meer informatie

Neem contact op met zorgbemid­deling via 071 409 33 33 of zorgbemiddeling@marente.nl. Graag maken we met u een afspraak voor kennismaking en rondleiding.

Adres Bernardus: Hoofdstraat 82, 2171 AV Sassenheim