Overdag bij Marente

Wordt thuis wonen voor u of uw omgeving moeilijker door lichamelijk beperkingen of beginnende dementie? U kunt dan één of meer dagdelen bij Marente komen, waardoor thuis wonen mogelijk blijft.

 • Dagbesteding bij Marente

  Wilt u het liefst thuis wonen? Marente begrijpt dit, ook als lichamelijke beperkingen of dementie dit moeilijk maken. Wij verzorgen dagelijks activiteiten en bieden structuur in een prettige, huiselijke omgeving.

  Meer over dagbesteding bij Marente
 • Dagbehandeling lichamelijk

  Wilt u het liefst thuis wonen? Marente begrijpt dit, ook als lichamelijke beperkingen dit moeilijk maken. Wij verzorgen dagelijks activiteiten en bieden structuur in een prettige, huiselijke omgeving.

  Meer over dagbehandeling lichamelijk
 • Dagbehandeling dementie

  Wilt u het liefst thuis wonen? Marente begrijpt dit, ook als dit niet zo goed meer lukt door dementie. Wij verzorgen ondersteuning bij een zinvolle en gestructureerde besteding van de dag.

  Meer over dagbehandeling dementie
 • Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie

  Ook op jonge leeftijd kan iemand dementie krijgen. Als dat gebeurt, staat het leven op z'n kop. Gespecialiseerde behandeling in Bernardus kan een enorme steun zijn. Voor de persoon zelf én voor de naasten, zoals het gezin.

  Meer over dagbehandeling voor jonge mensen met dementie
 • Dagbesteding in Bernardus

  Als u thuis woont, worden zorg en ondersteuning van kennissen en familie steeds belangrijker. Maar wat doet u op de momenten dat zij er niet zijn of als u het met die hulp niet redt? Dagbesteding bij Bernardus kan een goede oplossing voor u zijn.

  Meer over dagbesteding in Bernardus
 • Dagbesteding Jeroen

  Het is tegenwoordig steeds normaler om tot op hoge leeftijd in de eigen woning te blijven en het leven zelfstandig te leiden. Hierbij zijn zorg en ondersteuning van familie, kennissen en de thuiszorg heel belangrijk. Maar wat doet u op het moment dat zij er niet zijn of als u het met die hulp niet redt?

  Meer over dagbesteding Jeroen
 • Dagbesteding bij De Wilbert

  Meer over dagbesteding bij De Wilbert