Logopedie

Communiceren, spreken, de stem gebruiken of eten en drinken, gaat niet bij iedereen zonder problemen. Bij Marente kunt u advies en therapie krijgen voor klachten die veel voorkomen bij ouderen of mensen met hersenletsel.

Als uw huisarts of de medisch specialist dergelijke klachten constateert, kunnen zij u doorverwijzen naar één van onze logopediepraktijken. U kunt altijd bij ons terecht, ook als u nog thuis woont of in een woonzorgcentrum. Bent u niet in staat om naar onze praktijk te komen, dan komen wij bij u thuis.

Ervaren logopedisten

De logopedisten van Marente hebben veel ervaring met ouderen en zijn gespecialiseerd in problemen bij spraak, taal, stem en slikken die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een beroerte, een spierziekte of een neurologische aandoening zoals Parkinson, Multiple Sclerose (MS) of dementie. Deze problemen zijn ook wel bekend als:

•    Afasie: niet goed begrijpen of gebruiken van taal na een beroerte.
•    Dysartrie: moeite met articuleren, ademhalen of stemgeving.
•    Dysfagie: slikproblemen als gevolg van dementie, Parkinson, MS, ALS of een beroerte.

Uw behandeling

Bij de behandeling en begeleiding staan uw behoeften centraal. Wij werken binnen Marente in multidisciplinair verband met specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkenden. Zo nodig worden zij betrokken bij uw behandeling en u kunt daarbij rekenen op goede onderlinge samenwerking en afstemming van de behandeltijden.

Kwaliteitsregister

Alle logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, waardoor goede nascholing is gegarandeerd. Zij zijn aangesloten bij het Parkinsonnet (zie www.parkinsonnet.nl).

Kosten

De tarieflijst voor een logopedie behandeling vindt u hier.

Kosten vergoed door verzekering

Logopedie valt onder uw basisverzekering en wordt volledig vergoed. U heeft een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Houdt u wel rekening met uw jaarlijks eigen risico.

Afspraak maken

Waar woont u? U kunt een afspraak maken bij één van onze behandelcentrum. Klik hieronder voor meer informatie.

Logopedie Sassenheim, Voorhout, Warmond, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Abbenes of de Engel

Logopedie Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg of Noordwijk

Logopedie Oegstgeest of Leiden