Geestelijke verzorging

Marente heeft veel aandacht voor mentaal welbevinden en biedt op al haar locaties geestelijke en spirituele zorg. Want goede zorg is zorg voor de hele mens, zowel fysiek als mentaal. Een geestelijk verzorger kan u in uiteenlopende situaties bijstaan als u daar behoefte aan heeft. Aandacht, begrip, respect en vertrouwen staan hierbij centraal.

Een geestelijk verzorger biedt de mogelijkheid om in een goed gesprek van gedachten te wisselen over levens- en zingevingsvragen. De geestelijk verzorger kan u bijstaan in het nemen van beslissingen op het gebied van zorg die past bij uw waarden. Daarnaast kunnen bepaalde gebeurtenissen vragen oproepen en moeilijk te verwerken zijn voor uzelf en uw naasten. De geestelijk verzorger kan daar samen met u bij stilstaan en u een luisterend oor bieden. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: hoe ervaart u uw leven? Voor welke keuzes wordt u gesteld? Hoe geeft u betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? En soms gaat een gesprek gewoon over mooie en ontroerende herinneringen of gebeurtenissen.

Omdat iedereen uniek is, is er veel aandacht voor u en uw persoonlijke levenservaringen, vragen en overtuigingen. Samen verkennen wij uw levensverhaal, op zoek naar groeikracht, veerkracht, geestkracht en levenskracht.

Voor wie?

Binnen Marente hebben we ervoor gekozen dat de geestelijke verzorging er voor iedereen kan zijn: voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Ongeacht uw achtergrond, geloof en levensovertuiging. De geestelijk verzorgers verzorgen groepsgesprekken, bezinningsbijeenkomsten en (religieuze) vieringen. Ook kunt u op elke Marente-locatie een afspraak maken met een geestelijk verzorger voor een individueel en persoonlijk gesprek. Alleen of samen met uw familie of mantelzorger.

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op via de vakgroepvoorzitter Hans van Wijk: hans.vanwijk@marente.nl of (071) 409 33 33.