Huisregels voor cliënt en mantelzorger

De centrale cliëntenraad heeft enkele 'huisregels' omschreven die gelden voor alle cliënten van Marente en hun mantelzorgers. Bijvoorbeeld dat men op de hoogte is van de afspraken over de zorg. En dat men op een respectvolle manier met elkaar omgaat. . Naast deze algemene regels zijn de specifieke huisregels van elke locatie gewoon van kracht.

Frans van Lierop, voorzitter van de centrale cliëntenraad: "Marente stelt hoge eisen aan het personeel en de vrijwilligers, en dat is goed. Maar goede omgangsvormen gelden natuurlijk ook voor degenen die de zorg ontvangen: de cliënten en zijn of haar mantelzorger. De regels zijn eigenlijk heel logisch en voor de meesten vanzelfsprekend. Maar om incidenten te voorkomen, is het belangrijk om dit weer eens goed met elkaar af te spreken."

De raad van bestuur van Marente vindt dit ook belangrijk. Bestuurslid Anneke Asberg: "Wij willen dat onze locaties een fijne woon- en werkomgeving zijn. Elk initiatief dat hieraan bijdraagt, juich ik toe. In de thuiszorg ligt de nadruk iets meer op bescherming van de medewerker. Aangezien de zorg wordt geleverd op 'het terrein' van de cliënt is het belangrijk dat de cliënt beseft dat er bepaalde omgangsregels gelden."

Het document is natuurlijk ook een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.