Onderzoek naar tevredenheid onder cliënten

Elke 2 jaar doen we een uitgebreid onderzoek naar de tevredenheid van onze cliënten. Dit onderzoek bestaat uit interviews en enquêtes die worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Cliënten wordt onder andere gevraagd of de maaltijden smaken en of de bejegening goed is. De resultaten van dit onderzoek bespreken wij met de cliëntenraden en gebruiken wij om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

In het onderzoeken kennen we drie groepen: cliënten thuiszorg, cliënten die vanwege lichamelijke klachten op een van onze locaties wonen (intramuraal somatiek) en cliënten die vanwege dementie op een van onze locaties wonen (intramuraal psychogeriatrisch). Bij de eerste twee groepen worden de cliënten/bewoners zelf naar hun tevredenheid gevraagd en bij de laatste groep worden de vertegenwoordigers benaderd. 

De laatste meting heeft plaatsgevonden in 2015. Hieronder kunt u de drie rapporten downloaden en bekijken.