Cliëntenraden

Via de cliëntenraad kunt u invloed uitoefenen op de zorgverlening van Marente. Het gaat daarbij om zaken waar verschillende cliënten mee te maken hebben; zaken die van invloed kunnen zijn op de zorg die u van ons krijgt. De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers, mensen die zelf zorg krijgen van Marente of mensen die er nauw bij betrokken zijn.

Ieder huis van Marente en de Thuiszorg heeft een eigen cliëntenraad. Zij praten met de locatiemanager over zaken die op de locatie spelen; bijvoorbeeld de verzorging, de woonomgeving, het eten binnen het huis.

Alle cliëntenraden hebben een lid afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad van Marente.
De Centrale Cliëntenraad bespreekt het beleid van Marente met de Raad van Bestuur.